Wanneer kunstenaars zich verzamelen kan het niet anders of er gaat iets gebeuren.

De rijkheid van verschil in vorm, kleur, aanpak en visie toont aan dat verbinding iets meer, iets anders te weeg kan brengen dan een individueel naar buiten komen.

Stefaan Vanhoutte nodigt zeven kunstenaars uit en gaat in dialoog in een merkwaardige tentoonstelling.

‘In The Inside’  is geen stand van zaken over het oeuvre van de deelnemende kunstenaars.

Het dwingt hen wel om op een andere manier over het eigen kunstenaarsschap na te denken, en dat in functie van een gemeenschappelijk gedachte, een gerichte artistieke bestelling.

‘In The Inside’ is niet zozeer het thema van deze artistieke onderneming maar biedt wel een spannende inkijk in het vanbinnen, in wat niet als een vanzelfsprekendheid bovendrijft.

Misschien is het een ode aan de met zorg gekozen kunstenaars hun gecamoufleerde wensdroom.

‘In The Inside’ bespeelt de artistiek-inhoudelijk intimiteit, het gericht nadenken in de diepte, het niet expliciet zijn, de voorzichtige inkijk in het versluierde verborgene.
Het is een ode aan de onduidelijkheid, aan het niet vanzelfsprekend consumeren, geen kers op de taart, geen overdreven woorden om iets duidelijk te maken, geen boodschap.

‘In The Inside’ is voor de bezoeker van de tentoonstelling een wandeling zonder handleiding.

Want zoals gezegd: Alles wat gekend en geweten is is minder interessant.

Dirk Pauwels, februari 2023

In deze context gaat het niet alleen om de individuele kunstwerken, maar ook om hoe ze met elkaar interageren en in dialoog gaan met de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de kunstenaars de ruimte als uitgangspunt nemen en hun werken specifiek aanpassen aan de omgeving, of dat ze samenwerken om een gemeenschappelijke installatie te creëren.

Deze benadering benadrukt niet alleen het belang van de kunstwerken zelf, maar ook van de interactie tussen de kunstenaars en de ruimte waarin ze worden gepresenteerd, waardoor de bezoeker wordt uitgenodigd om de tentoonstelling als geheel te ervaren en te begrijpen.

Categorieën: .