°1971, (BE) / Leeft en werkt in Gent

In het werk van Ben Benaouisse is de poging tot het vatten van politieke, religieuze en culturele wetmatigheden essentieel.

Voordat hij het veld van de beeldende kunsten verkende, maakte hij al naam met zijn experimentele theater- en dansperformances.

Benaouisse legde een atypisch parcours af, waarbij hij zonder academische bagage diverse media exploreerde. Hij ontwikkelt een artistiek oeuvre dat vertrekt van het principe van de toe-eigening en zoekt voortdurend een houding t.o.v. van het ‘hier en nu’: Wat kan ik als kunstenaar nog toevoegen aan alles wat al is gedaan? . . . Ik ben de dwerg op de reus . . .

Hij test het vermogen van de kunst in deze tijd en onderzoekt de rol ervan in onze samenleving. Zijn conceptuele interesse vindt een evenwicht in de verwondering en het plezier dat het maken van iets met zich meebrengt.

Zijn omgang met materialen gaat terug op kunstenaars als Joseph Beuys, Marcel Broodthaers en Robert Rauschenberg . . .

INSTAGRAM | FACEBOOK | SITE