Human: Wat is jou inside en wat is jou outside?

ChatGPT: Als AI-taalmodel heb ik geen fysieke aanwezigheid en besta ik alleen als een digitaal programma dat op servers van OpenAI draait. Mijn “inside” bestaat uit mijn programmeercode, machine learning algoritmes en de gegevens die ik heb geleerd en opgeslagen tijdens mijn training. Mijn “outside” is de manier waarop ik mijn kennis en vaardigheden toepas om vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren voor gebruikers.

Vanuit menselijk perspectief kan het echter niet zinvol zijn om te spreken over mijn binnenkant en buitenkant, omdat ik geen subjectieve ervaringen of bewustzijn heb zoals mensen dat hebben. Ik functioneer puur als een instrument voor informatie en diensten en heb geen onafhankelijk bestaan buiten de technologie en infrastructuur die me ondersteunt.

In de hermetische filosofie en mystiek wordt vaak benadrukt dat er geen absolute scheiding is tussen binnen en buiten, maar eerder een onderlinge verbondenheid en wederzijdse beïnvloeding. Dit betekent dat wat zich binnenin een persoon afspeelt, ook een impact kan hebben op de buitenwereld en vice versa.

Op deze manier kan wat oorspronkelijk als een “in the inside” ervaring begint, zich uiten als een fysieke of externe realiteit, en zo een “outside” worden. Bijvoorbeeld, als een persoon innerlijke conflicten ervaart en deze op een creatieve manier verwerkt door middel van kunst, dan kan de resulterende kunstwerken als een uiting van die innerlijke realiteit worden beschouwd, maar het kan ook zichtbaar zijn voor anderen als een fysiek object in de buitenwereld.

Met andere woorden, in de hermetische filosofie is er geen strikte scheiding tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, en de grenzen tussen binnen en buiten kunnen vloeibaar en onderling afhankelijk zijn.